Irena Dousková

se narodila roku 1964 v Příbrami.
Vystudovala Právnickou fakultu Univerzity
Karlovy. Nyní je na volné noze. Žije v Praze.

Začínala s poezií (Pražský zázrak, 1992), svoji první prózu Goldstein píše dceři, stylizovanou jako novela v dopisech otce a dcery, publikovala v roce 1997. Od té doby vydala dalších osm knížek (poezie, povídek, novel, románů). Tematicky těží z české poválečné zkušenosti, zejména z její normalizační fáze; střídá komedii s tragédií stejně jako autobiografický tón s polohou nadosobní metafory či apokryfu. Nejvýrazněji se prosadila volnou trilogií Hrdý Budžes (1998), Oněgin byl Rusák(2006) a Darda (2011). 

www.douskova.cz

Knihy vydané v Druhém městě
Oněgin byl Rusák, 2006
Goldstein píše dceři, 2006
O bílých slonech, 2008
Bez Karkulky, 2009
Doktor Kott přemítá (nové vydání), 2010
Darda, 2011
Medvědí tanec, 2014
Napůl ve vzduchu, 2016
Rakvičky, 2018
Konec dobrý, 2021

Krkoškova 739/19 613 00 Brno
tel./fax / 515 549 431, mobil / 775 216 596
dopisy@druhemesto.cz

© Druhé město, 2022
Tvorbu webu v Brně realizuje společnost Liquid Design, design Bedřich Vémola

Druhé město na Facebooku