Petr Koťátko
Návrat

„Návrat“ je text na rozhraní žánrů: jeho těžištěm je próza, přecházející „pod tlakem okolností“ do volného verše, v krajním případě do pevné básnické formy. Dvě z „Příloh“ mají podobu dramatických textů. Dějištěm a současně hybatelem příběhu je místo s pohnutou historií: opuštěný dům ve slezské Vidnavě, v němž býval kněžský seminář, pak zajatecký lágr, po něm lazaret wehrmachtu, a nakonec dětská ozdravovna. Hlavní část textu („Deník“) má podobu zápisů v sešitu uloženém v archivu ozdravovny. „Záznamy“ vstupují do neustálých konfrontací, navzájem se korigují, usvědčují se z neschopnosti či neochoty zachytit skutečný chod událostí nebo z nezřízených literárních ambic. Příběh, který se z nich vynořuje, začíná v současnosti, ale postupně do něj zasahují děje, postavy a situace z časů dětské ozdravovny i z dávnější historie domu... Grafická podoba knihy je dílem Markéty Othové, svazek obsahuje rozptýlenou a volně vloženou koláž Evy Koťátkové a pohlednici Martina Poláka.

 

 

Odpovědný redaktor / Miloš Voráč
Obálka a grafická úprava / Markéta Othová
Fotografie / Martin Polák
Rok vydání / 2021
Počet stran / 120
Vazba / brožovaná
Formát / 160x245mm
ISBN 978-80-7227-861-9
Číslo publikace / 201
Doporučená cena / 279 Kč

Koupit online >

Fotogalerie

Krkoškova 739/19 613 00 Brno
tel./fax / 602 789 496, mobil / 775 216 596
dopisy@druhemesto.cz

© Druhé město, 2023
Tvorbu webu v Brně realizuje společnost Liquid Design, design Bedřich Vémola

Druhé město na Facebooku