Petr Koťátko

Filosof a spisovatel Petr Koťátko se narodil 12. ledna roku 1955 v Brně. Vystudoval Filosofickou fakultu Univerzity J. E. Purkyně v Brně. Poté působil na Ústavu pro filosofii a sociologii ČSAV a na Vysoké škole ekonomické v Praze vyučoval logiku. V oblasti beletrie debutoval v roce 1999 knihou povídek a básní Úvod do zoologie.

Knihy vydané v Druhém městě
Casanova, 2007
Wormsův svět, 2009
Návrat, 2021

Krkoškova 739/19 613 00 Brno
tel./fax / 602 789 496, mobil / 775 216 596
dopisy@druhemesto.cz

© Druhé město, 2024
Tvorbu webu v Brně realizuje společnost Liquid Design, design Bedřich Vémola

Druhé město na Facebooku