knižní tipy v Xantypě
Autor / Vladimír Karfík Datum / 28.12.2017


Po rozsáhlém románu VÍTR, TMA, PŘÍTOMNOST se Václav Kahuda rozhodl obrátit k pohádkovému příběhu, pravda, velmi svéráznému. Nepodařilo se mu, snad ani nemohlo, napsat útěšný pohádkový příběh; je příliš ponořen do problémů existenciálních. Dobro u něho sice dostane pořádně na frak, jiskřičku naděje však neuhasil. I v překvapivém námětu, založeném na kahudovské fantazii, na fikci s prvky sci-fi, kdy se vypravěč ocitl po několika desetiletích uprostřed nedaleké budoucnosti, autora neopouštějí obavy o osud člověka v soudobém světě. Evropa byla vedle Ameriky pro miliony bájnou Atlantidou, sebenenávist a chamtivost po ziscích z blízkovýchodních ropných nalezišť ji však okolo roku 2025 uvrhly do série nukleárních válek a zničily. V Kahudově románu se po těchto válkách z málem stovky miliard počet obyvatel Země smrskl na asi 150 milionů. (Číslo jako z Majakovského! Ostatně literárních aluzí je v knize řada - od Kosmase, Bubera, Bible, Borise Viana, T. 5. Eliota a dalších, setkáme se i s inspiracemi obrazy. Dívky, dvojčata, jež pro vypravěče na konci knihy sehrají životní roli, zjeví se na koni, jako kdyby přijížděly z Kupkova obrazu.) Čechy obývalo pár desítek tisíc lidí, v Praze jich žilo asi půl druhého tisíce. Starými městy a cestami prorůstá vegetace jako před staletími, na Zemi je tma, rozsvítí se teprve v okamžiku, kdy člověk vstoupí na cestu. Překvapivé je, že civilizace po válečném civilizačním kolapsu nezmizela, naopak, její rozvoj je neuvěřitelný, bytosti žijí jako ve vědecko-fantastických románech, připomínají androidy. I staré tělo hrdiny příběhu, který přežil, ochraňuje jakýsi exoskelet, pohybuje se osobním vrtulníkem, na velké vzdálenosti pak vesmírnými plavidly. Na cestách se setkává s troskami starých přátelství, v kostarickém deštném pralese najde přeživší lidi, cikány a indiány, a zejména ony dvě dívky, sám však hledá především dítě v sobě. Pak kdesi u Bajkalu při vyšetření mozku dojde v bioreaktoru k množení zárodečných buněk a z nich pomocí vajíček oněch dvou dívek je počat podivuhodný, ničemu nepodobný jedinec, vypravěčův Syn. V raném stadiu jeho vývoje, když se seznamuje se sebezničujícími osudy lidstva, dojde i u něho k nečekanému kolapsu. Znovu se však probudí a s ním pak autor prožívá vykoupení z temné historie a probuzení do „neznámé a krásné budoucnosti".

Krkoškova 739/19 613 00 Brno
tel./fax / 515 549 431, mobil / 775 216 596
dopisy@druhemesto.cz

© Druhé město, 2019
Tvorbu webu v Brně realizuje společnost Liquid Design, design Bedřich Vémola

Druhé město na Facebooku