Tomáš Přidal
Čalouník

Jahody popravené gilotinou
Brněnského básníka Tomáše Přidala lze v rámci našeho literárního pole považovat za naprostého solitéra. Jeho předešlé sbírky inklinovaly k postavantgardním tendencím, v české poezii dost netypickým, ve kterých byla autorova poezie připravena znepokojovat námi vnímanou realitu.
Když Přidal říká, že „přestal oddělovat skutečnost uvnitř imaginace od skutečnosti reálného světa“, přesně tím charakterizuje své básnické ponory do neustále rezonujícího a navzájem se snoubícího meziprostoru mezi fi kcí a realitou. Sbírka Čalouník navazuje na tento stěžejní aspekt jeho tvorby, ale zároveň dokazuje, že na neprošlapané půdě se tato poezie stává čím dál jistější, aniž by ale paradoxně ztrácela něco ze své nejistoty. Autor zde suverénně, na velmi minimalistickém prostoru básní, rozkmitává slova do jejich odvrácených záhybů, do skrytých podhoubí našeho vnímání. „Jestli tyto řádky čteš, pod postelí jsem,“ píše Přidal v jedné básni a nevědomky se tím čtenáři zarývá hluboko pod kůži a vyrušuje ho z jeho konformity.
Autor knihy je někdy označován za surrealistu, k tomuto označení má ale stejně blízko jako daleko. Jeho verše se totiž příčí ornamentalizaci ani se nevrství do zacyklených pásem „vizí“. I Čalouník je naopak prostoupen metaforickou vzdušností, ve které se s lehkostí sobě vlastní vše přeskupuje
a transformuje, zaplétá se do mystifi kačního klubka významů. Kaše se zde zdvořile ptá, zda si může přisednout ke stolu, sluchátko se náhle mění v kůru, z lívanců vychází čiré zlo a intimní prostor bytu se pro Přidala stává poetickou džunglí, do níž se při každém otevření knížky víc a víc noříme. Také cítíte tu kradoucí se zlověstnost zpod vašich postelí, gaučů a kuchyňských linek? Nezoufejte, nejste sami, kdo popravuje jahody gilotinou.
Libor Staněk

Odpovědný redaktor / Miloš Voráč
Obálka a grafická úprava / Bedřich Vémola, ilustrace Tomáš Přidal
Rok vydání / 2019
Počet stran / 160
Vazba / pevná
Formát / 130x190 mm
ISBN 978-80-7227-416-1
Číslo publikace / 171
Doporučená cena / 259 Kč

Koupit online >

Krkoškova 739/19 613 00 Brno
tel./fax / 602 789 496, mobil / 775 216 596
dopisy@druhemesto.cz

© Druhé město, 2024
Tvorbu webu v Brně realizuje společnost Liquid Design, design Bedřich Vémola

Druhé město na Facebooku