Antonín Přidal

Překladatel, spisovatel, publicista a vysokoškolský pedagog pochází z Prostějova, kde se 13. října roku 1935 narodil. Po maturitě studoval anglistiku a hispanistiku na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Poezii, krátké prózy, ale i recenze uveřejňoval od roku 1956 v časopisech Host do domu a Světová literatura. První básnickou sbírku Neznámí ve městě vydal v roce 1966.

Od roku 1960 pracoval v literárně dramatické redakci Čs. rozhlasu v Brně, kde byl autorem několika cyklů. V roce 1970 musel z rozhlasu z politických důvodů odejít a věnoval se pak převážně překladům beletrie z angličtiny a španělštiny, které téměř deset let mohly vycházet jen pod cizím jménem (W. Shakespeare, J. Updike, I. B. Singer, F. G. Lorca).

Od roku 1990 působí na Divadelní fakultě Janáčkovy akademie múzických umění v Brně, kde založil a do roku 2010 vedl ateliér rozhlasové a televizní dramaturgie a scénáristiky. Současně spolupracoval jako scénárista, režisér a moderátor s Českou televizí (diskusní cykly Klub Netopýr a Z očí do očí 1990-2002) a s Českým rozhlasem (literárhí cyklus Potulky knihami a časem 2002-2008).

V roce 1999 získal novinářskou cenu Ferdinanda Peroutky a roku 2007 byl za překladatelské dílo oceněn Státní cenou. Kromě poezie a prózy je rovněž autorem divadelních, rozhlasových a televizních her a filmových scénářů. 

V roce 2015 mu vyšla sbírka Zpovědi a odposlechy.

Zemřel 7. února 2017 v Brně.

Knihy vydané v Druhém městě
Kouzlo nechtěného, 2007
Zpovědi a odposlechy, 2015

Krkoškova 739/19 613 00 Brno
tel./fax / 602 789 496, mobil / 775 216 596
dopisy@druhemesto.cz

© Druhé město, 2024
Tvorbu webu v Brně realizuje společnost Liquid Design, design Bedřich Vémola

Druhé město na Facebooku